Nautus nieuws

  • 20 februari 2017Regeling aantallen beschut werk 2017 gepubliceerdLees verder
  • 20 februari 2017Tweedeling leidt tot problemen bij kinderenLees verder
  • 20 februari 2017Basisinkomen in strijd met ParticipatiewetLees verder

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Actuele projecten

projectBeeld
Benieuwd waar Nautus nu beweging brengt?
Bekijk onze projecten

Waarom Nautus

projectBeeld
Wellicht kan Nautus ook uw gemeente verder helpen.
Bekijk hier waarom

Regeling aantallen beschut werk 2017 gepubliceerd

Na de voorlopige melding van de aantallen beschut werk die gemeenten in 2017 en 2018 moeten hebben gerealiseerd is de Regeling aantallen beschut werk voor 2017 nu ook in de Staatscourant gepubliceerd.

De Regeling is voorzien van een toelichting waarin onder meer duidelijk wordt dat:

  • De verplichting voor de gemeente om in een jaar beschut werk aan te bieden gerelateerd wordt aan de behoefte daartoe.
  • Gemeenten in een jaar, voor zover de behoefte daartoe bestaat (behoefte wordt bepaald door het aantal door UWV afgegeven positieve adviezen) minimaal het aantal beschut werkenplekken dienen te realiseren zoals vastgelegd in deze regeling;

Er tot 2048 een aangepast ingroeipad is naar het beoogde aantal van structureel 30.000 plaatsen:

  • Gemeenten voor de in 2015 en 2016 de – in totaal 3.000 – niet gerealiseerde plekken, vijf jaar de tijd krijgen om die achterstand in te lopen. Dit inhalen wordt verspreid over de jaren 2017 – 2021.
  • Het doel in 2017 is om 4.614 beschutte werkplekken te realiseren. Uiteindelijk moeten er in 2048 30.000 beschutte werkplekken zijn.
  • De financiële middelen die aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld om beschut werk te realiseren uitgaan van dienstverbanden van gemiddeld 31 uur per week.
  • De door de gemeente gerealiseerde beschutte plekken dan ook worden ‘geteld’ in eenheden van 31 uur per week.
  • De in de regeling vermelde aantallen per gemeente gaan over de eindejaarsstand 2017.

Bron: CedrisTitel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info