Nautus nieuws

  • 14 augustus 2018Mogelijk armoede onder jonggehandicaptenLees verder
  • 14 augustus 2018Stijging inkomen tweeverdiener, daling bij eenverdienerLees verder
  • 14 augustus 2018Gemeenten benutten maatschappelijke diensttijd jongerenLees verder

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Actuele projecten

projectBeeld
Benieuwd waar Nautus nu beweging brengt?
Bekijk onze projecten

Waarom Nautus

projectBeeld
Wellicht kan Nautus ook uw gemeente verder helpen.
Bekijk hier waarom

Vraag naar jeugdhulp stijgt

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder en met verblijf is sinds 2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. Dat blijkt uit CBS-cijfers die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) via een dashboard ontsluit.

Het aantal jeugdhulptrajecten zonder verblijf is sinds 2015 toegenomen; van 266.970 naar 294.265. Ook bij jeugdhulptrajecten mét verblijf is sprake van een toename. Dat steeg van 33.215 (medio 2015) naar 38.530 (eind 2017). De regionale verschillen zijn groot.


Tekorten
Dat blijkt uit CBS-cijfers die de VNG via een dashboard ontsluit. Dat geeft inzicht in het aantal jeugdhulptrajecten (en soort) per jeugdzorgregio. In de discussie over het budget voor jeugdhulp tussen rijk en gemeenten, stellen gemeenten dat ze vanwege de stijgende hulpvraag niet met het (gekrompen) rijksbudget uitkomen. Veel gemeenten en regio’s kampen met forse tekorten. Er is tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat gemeenten objectief en hard zullen aantonen dat er feitelijk sprake van groei van het aantal jongeren in zorg. 

Lees verder

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info