Nautus nieuws

  • 10 januari 2017Beeld van de Uitvoering 2016: indienen voor 1 maart 2017Lees verder
  • 09 januari 2017Netspar verkent private financiering ouderenzorgLees verder
  • 09 januari 2017Tekort op jeugdzorg door woonplaatsbeginselLees verder

Naar nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Actuele projecten

projectBeeld
Benieuwd waar Nautus nu beweging brengt?
Bekijk onze projecten

Waarom Nautus

projectBeeld
Wellicht kan Nautus ook uw gemeente verder helpen.
Bekijk hier waarom

Beeld van de Uitvoering 2016: indienen voor 1 maart 2017

Voor 1 maart 2017 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2016 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2016 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

Het vastgestelde model van het Beeld van de uitvoering 2016 en een toelichting op de te verstrekken gegevens treft u hieronder aan.

Voor de indiening  van het Beeld van de Uitvoering over 2016 dient het college een formulier in te vullen en te ondertekenen. Hiervoor is een recente versie van de Adobe Reader nodig.  Voor het plaatsen van de digitale handtekening gebruikt de gemeente de software die behoort bij het certificaat.  Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Let wel, bij een te late indiening van het Beeld van de uitvoering 2016 schort het ministerie van SZW de betaling van de maandelijkse voorschotten aan de gemeente op met ingang van maart 2017.

Bron: Rijksoverheid

Bijlage: Beeld van de uitvoering 2016 Info

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info