Onze diensten

Wij helpen gemeenten bij het verkennen van vraagstukken, bij het maken van keuzes en bij het doorvertalen van die keuzes zodat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze bedoeld zijn. Het werkelijke beleid is de uitvoering ervan. En daarmee helpen we een uitvoering te creëren met de best denkbare effectiviteit. En dát zien wij als de kroon op ons werk!

Verkennen
Verkennen doen we als u nog niet toe bent aan het maken van keuzes. U heeft wel de indruk dat er iets aan de hand is, maar u wilt er meer over weten voordat u plannen maakt. Aan Nautus vraagt u om op onderzoek uit te gaan en met aanbevelingen te komen. Het kan gaan om een evaluatie van beleid of een project, maar ook om een kosten-batenanalyse of het onderzoeken van alternatieven voor de uitvoering van het participatiebeleid. Van Nautus krijgt u een helder en scherp geformuleerd advies waar u echt iets aan heeft.

Plannen maken
Plannen maken doen we als u toe bent aan het maken van keuzes. U weet wat er aan de hand is, maar voordat we aan de slag gaan is het verstandig om eerst goed neer te zetten wat we willen bereiken, hoe we het gaan aanpakken, met welke middelen en binnen welke randvoorwaarden. Een goed plan vraagt even tijd en aandacht, maar het zorgt voor draagvlak en focus, het voorkomt knelpunten en brengt versnelling in de uitvoering. Van Nautus krijgt u een krachtig en gedragen plan waarmee u richting geeft aan de uitvoering.

Stroomlijnen
Stroomlijnen is nodig om plannen uitgevoerd te krijgen zoals ze bedoeld zijn. Dit wordt bijna altijd onderschat of overgeslagen. U heeft een plan om de uitvoering te sturen, maar zonder stroomlijning verandert er niets in de uitvoering. Onder stroomlijning verstaan we de aanpassing van afspraken, processen, systemen, overeenkomsten en werkwijzen in uw organisatie zodat de uitvoering optimaal overeenkomt met uw plan. Nautus zorgt voor die stroomlijning, zodat uw plan ook echt uitgevoerd wordt.

Lees meer over de meerwaarde die wij gemeenten bieden...

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info