Projecten & resultaten

Nautus werkt aan vraagstukken van gemeenten in het sociale domein

  Keuzes maken

 • Deelprojectleider Inkoop
 • Ondersteuning bijstelling WWB-...
 • Preventief Jeugdbeleid
 • Projectleider Wet werken naar ...
 • Toekomst sociale werkvoorzieni...
 • Verbeterplan beleid en uitvoer...
 • Verbeterplan Sociale Zaken

  Participatie

 • Beleidsatelier 'Participatie e...
 • Beleidsondersteuning participa...
 • Coördinator Team maatschappeli...
 • Implementatie Participatiebudg...
 • Ontwikkeling en implementatie ...
 • Projectleider Opschoning GWS &...
 • Projectleiding 'Jongerenhotel'
 • Wijzigingen WWB en samenvoegin...

  Arbeidsmarktbeleid

 • Evaluatie en toekomstverkennin...
 • Interim Programmamanager Regio...
 • Projectleiding Actieplan Jeugd...
 • Projectleiding Actieplan Jeugd...

  Samenwerking

 • Eénmeting vrijwilligerspunt
 • Nulmeting Vrijwilligerspunt
 • Strategische visie sociale ont...

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info