Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Het werken waard - Mariëlle Cloïn

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief.

Waarom werken laagopgeleide vrouwen minder vaak buitenshuis dan hoger opgeleide vrouwen? En waarom zijn laagopgeleide vrouwen oververtegenwoordigd in de kleinste deeltijdbanen? Vinden zijn het financieel niet genoeg lonen om (veel uren) te werken, of hebben zij traditionelere opvattingen en ideeën over de rol van vrouwen?

In dit proefschrift staat de vraag centraal in hoeverre financieel-economische en sociaal-culturele factoren de geringe arbeidsdeelname van laagopgeleide vrouwen helpen verklaren. Daarvoor zijn de gegevens van bijna 2000 laag-en hogeropgeleide moeders en een groep van bijna 1200 laagopgeleide vrouwen geanalyseerd. De resultaten wijzen erop dat- anders dan vaak wordt gedacht - financiële prikkels en opvattingen bijna tot geheel dezelfde invloed hebben op het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen als op dat van hogeropgeleide vrouwen. Weliswaar verdienen lager opgeleide vrouwen minder en hebben ze traditionelere opvattingen, maar beide factoren zijn eigenlijjk op vergelijkbare manier van invloed op de arbeidsbeslissingen van vrouwen, ongeacht hun opleidingsniveau.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info