Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Blog - Loondispensatie

Onlangs is de pilot loondispensatie gestart. Op basis van een tijdelijke wet gaan 32 gemeenten ervaring opdoen met het instrument loondispensatie. Kort gezegd houdt loondispensatie in dat werkgevers minder dan het wettelijk minimumloon mogen betalen wanneer de werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Doel van de pilot is om te bekijken in hoeverre mensen met een arbeidsbeperking door loondispensatie een grotere kans krijgen op een reguliere baan.

Loondispensatie is een mooi instrument voor werkgevers. Voor werknemers is dat de vraag. De tijdelijke Wet loondispensatie betekent immers dat werken niet meer automatisch betekent dat je tenminste het minimumloon verdient. Het bestaan van het wettelijk minimumloon is een belangrijke pijler van onze verzorgingsstaat. Afschaffing daarvan is nogal wat.

Zover is het echter nog niet. Het betreft hier slechts een tijdelijke wet, waarin een pilot wordt uitgevoerd. Desalniettemin is het experimenteren met uitbetalen onder het wettelijk minimumloon een heftige eerste stap. Je zou verwachten dat veel politieke partijen hierover een grondige en uitgebreide discussie willen voeren met het kabinet. Dat is echter niet gebeurd. Sterker nog, de tijdelijke Wet loondispensatie is tot stand gekomen na de val van kabinet Balkenende IV en is door de Tweede Kamer als niet-controversieel bestempeld. Heeft hier iemand liggen slapen?

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info