Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Divosa - LinkedIn discussiegroep

Divosa is de vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken. Op LinkedIn heeft Divosa een discussiegroep.

Divosa ondersteunt haar leden in hun werk om (kwetsbare) burgers te laten meedoen aan de samenleving. Dit doet Divosa door lobbyen, netwerken en brengen van kennis en inspiratie.

Divosa staat oorspronkelijk voor ‘Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid’. De vereniging werd opgericht op 25 januari 1934 als platform voor overleg en coördinatie tussen directeuren van gemeentelijke sociale diensten, burgerlijke armbesturen en gemeentelijke bureaus voor maatschappelijk hulpbetoon.

Ga naar de discussiegroep.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info