Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

LCGW

Het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) is de vereniging van gemeenteambtenaren en gemeentebestuurders welzijn. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de deskundigheid op alle relevante beleidsterreinen in de sociale sector. Dit gebeurt door het uitwisselen van ervaringen tussen gemeenten op studiebijeenkomsten en conferenties.

Als netwerkorganisatie is het LCGW opgebouwd uit verschillende werkgroepen. Binnen deze werkgroepen worden uiteenlopende thema's binnen het welzijnsdomein behandeld. De werkgroepen worden gevormd door managers, beleidsmedewerkers en bestuurders in actieve dienst op het brede terrein van maatschappelijke sturing.

Nautus en LCGW werken samen door gezamenlijk kennis-sessies en workshops te organiseren.

Op hun webiste: www.lcgw.nl kunt u meer of hen te weten komen.

  

Informatie over LCGW

  • Provincie:Utrecht

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info