Projectoverzicht

Laureen Hulskamp werkt mee aan de volgende projecten.
  • Evaluatie integraal dienstverleningsmodel (het evalueren van het werken met sociale wijkteams)Bekijk project

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Laureen Hulskamp, Senior Adviseur bij Nautus

personeel “Creëer ruimte in denken, door te doen”

Ik ben Laureen Hulskamp en werk sinds 1 januari 2015 bij Nautus. Ik ben in 2009 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.Al tijdens mijn studie ben ik aan de slag gegaan als adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, discriminatie en het verbeteren van de integratie en terugkeer van nieuwkomers uit landen buiten de EU.

Als bestuurskundige vind ik het interessant om vanuit strategisch en tactisch niveau een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken en te vertalen naar vernieuwingen in beleid. Daarbij vind ik het een mooie uitdaging om te onderzoeken én te weten wat inwoners écht nodig hebben en daar dan een passende en zo effectief mogelijke oplossing bij te vinden.

Ik werk graag met gemeenten, markt- en zorgpartijen samen om hen in beweging te zetten, te begeleiden bij het nemen van besluiten en die keuzes daadwerkelijk tot uitvoering te laten brengen. Ondanks dat er toch vaak tegengestelde belangen zijn.

Bij Nautus ga ik graag de uitdaging aan om te komen tot nieuwe initiatieven, arrangementen, of de (op)start van sociale ondernemingen die betaalbaar en kwalitatief goed zijn voor de groei en (door)ontwikkeling van kwetsbare inwoners. Daar wil ik aan werken! Veel gestelde vragen om proces en inhoud aan elkaar te verbinden zijn vaak: Waarom willen we ons beleid in het sociaal domein veranderen? Hoe gaan we dat dan doen? Wat gaan we dan precies doen met elkaar, maar vooral met én voor onze inwoners? Die vragen wil ik graag samen met alle partijen beantwoorden.

Soms is de oplossing eenvoudig: gewoon beginnen!

Ik ben op mijn best als ik kan inspelen op vernieuwingen, kennis en ervaring kan delen, kan samenwerken en streven naar het realiseren van ambities.

 Mijn vrije tijd besteed ik veel op de racefiets, hoge bergen beklimmen vind ik enorm fascinerend. Ik hou ook erg veel van reizen. Het geeft me ultieme vrijheid om mijn horizon te verbreden.