Projectoverzicht

Iris Lindeboom werkt mee aan de volgende projecten.

Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Iris Lindeboom, Adviseur bij Nautus

personeel"Met samenwerken bereiken we meer dan met concurreren"

Mijn naam is Iris Lindeboom, geboren en getogen in Friesland en via diverse steden in binnen- en buitenland nu woonachtig in Amersfoort. Sinds april 2017 versterk ik het Nautus-team.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Ljubljana heb ik de bachelor Juridische Bestuurskunde gevolgd, aangevuld met een minor filosofie en verscheidene geo-politieke vakken. Deze bachelor heeft mij een stevige publieksrechtelijke basis gegeven.

Van nature heb ik een open blik en brede interesse, wat maakt dat rechten voor mij een te nauw wetenschapsgebied is. Daarom ben ik voor mijn master naar de Erasmusuniversiteit in Rotterdam gegaan waar ik deel uitmaakte van de eerste lichting van de internationale master Management of Governance Networks. Vakken als Complexity Management, Interactive Governance en Media Logics hebben mijn manier van denken sterk beïnvloed. Uitdagingen waar gemeenten voor staan, kunnen niet worden opgelost door simplistisch beleid. Ik geloof dat een adaptieve strategie nodig is waarbij samenwerking wordt gezocht met andere partijen. Vanuit vertrouwen werken we aan een betere en socialere samenleving.

De stages tijdens mijn bachelor hebben mij kennis laten met de veranderingen in de Jeugdwet en de Wmo vanuit een vergelijkend perspectief (bij een adviesbureau) en een verdiepend perspectief (bij een grote gemeente). Mijn afstudeeronderzoek bij Movisie had als onderwerp de verhouding tussen burgerinitiatieven en gemeenten en heeft mij veel geleerd over de systeem- en leefwereld van burger en gemeente.

Ik kenmerk mijzelf als een snelle denker, resultaatgericht, creatief, sterk empatisch en ik heb een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken waar ik nieuwe smakencombinaties probeer te ontdekken. Verder hou ik ervan om de bergen in te trekken, bungelend aan een touw, of op het zadel van een mountainbike. De rest van mijn tijd besteed ik aan improvisatie theater, Slavische talen, een interessant boek of in mijn groentetuin.