Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Bewindvoerders klagen over DigiD

Staatssecretaris Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt dat de machtingsfunctie voor DigiD problemen van bewindvoerders en mentoren in de toekomst weg kan nemen. Nu klagen bewindvoerders van bijvoorbeeld dementerende mensen dat ze aangewezen zijn op nodeloos veel papierwerk.

Nieuwe machtigingsfunctie
Knops stelt in zijn brief, waarin hij reageert op de bestaande klachten, te begrijpen dat de situatie van bewindvoerders en mentors nu niet heel prettig is. Zo mag een zoon geen gebruik maken van de DigiD van een dementerende moeder. ‘Helaas ontbreken tot op heden de noodzakelijke voorzieningen, zoals een digitale registratie van bewindvoeringen’, schrijft Knops. Met behulp van een nieuwe machtigingsfunctie die in het regeerakkoord is opgenomen, wordt het voor wettelijke vertegenwoordigers mogelijk om namens een ander zaken met de overheid te regelen.

Geen eenvoudige oplossing
Wanneer de functie in zijn geheel gerealiseerd is, kan niet met zekerheid worden gezegd. ‘De planning is erop gericht hier in de eerste helft van 2018 duidelijkheid over te kunnen geven. Uit een interne analyse is gebleken dat er geen eenvoudige oplossing is’, schrijft Knops. Het probleem is momenteel dat overheidsorganisaties niet elektronisch kunnen controleren of een persoon onder bewind staat op het moment dat hij of zij inlogt. Ook is het niet elektronisch te achterhalen of een bewindvoerder bevoegd is om te handelen namens een ander wanneer er wordt ingelogd. ‘Nergens is elektronisch raadpleegbaar wie onder bewind staan en wie bewindvoerder is.’

DigiD afgeven aan anderen onwenselijk
In de praktijk komt het volgens Knops veel voor dat mensen hun DigiD aan een ander afgeven, om zaken te laten regelen. Dat is volgens hem onwenselijk. ‘Juist daarom heeft een goede machtigingsfunctie wat het kabinet betreft prioriteit.’ Het huidige DigiD Machtigen biedt nog geen oplossing voor het vraagstuk, omdat daarbij machtigingen per organisatie worden geregistreerd. Een machtiging voor alle overheidsdiensten is nog niet mogelijk, mede doordat lang niet alle organisaties op DigiD machtigen zijn aangesloten. Tot aan het moment waarop de nieuwe machtigingsfunctie is gerealiseerd, blijft de post volgens Knop ‘helaas’ het meest geëigende kanaal.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 48 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info