Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Rijnmond wint kort gedingen aanbesteding Jeugdhulp

De aanbesteding van de specialistische jeugdhulp door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) is definitief. De Rotterdamse rechtbank verklaarde alle bezwaren die zes jeugdhulpaanbieders in kort gedingen maakten, ongegrond.

Bezwaren
Aanbieder Yulius spande een kort geding aan omdat deze te weinig punten zou hebben gekregen in de aanbestedingsprocedure. Parnassia, een van de winnaars van de aanbesteding, claimde dat de GRJR te weinig geld had vrijgemaakt voor de jeugdhulp en vond dat er onevenredig veel risico bij de jeugdhulpaanbieders was neergelegd. Aanbieders Yoep, Fier, Virenze en Impegno waren onder meer van mening dat de GRJR te hoge eisen stelde waardoor zij als kleine aanbieders minder of geen kans maakten om mee te dingen in de aanbestedingsprocedure.

Raamovereenkomsten
De GRJR, die uit 15 gemeenten bestaat, heeft raamovereenkomsten gesloten over de pleegzorg, opname, langdurig verblijf, crisishulp, ambulante hulpverlening en de dagbehandeling. Die onderdelen zullen worden uitgevoerd door dertien hoofdaannemers die alle vormen van jeugdhulp moeten gaan leveren aan alle doelgroepen. Voorheen werkte Rotterdam met maar liefst 80 partijen.

Geen hoger beroep
Ten behoeve van de zorgcontinuïteit kunnen kinderen waarvan de huidige jeugdhulp in 2018 doorloopt, bij hun aanbieders blijven, ook als die niet gecontracteerd zijn. Aanbieders Yulius, Fier en Impegno laat weten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. De andere zorgaanbieders in kwestie konden op 15 november 2017 nog niet zeggen of zij hoger beroep aantekenen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 48 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info