Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

‘Onderzoek’ bijstand Amsterdam kan doorgaan

Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) steunt een onderzoek naar de ondersteuning van bijstandsgerechtigden in de gemeente Amsterdam, dat schrijft ze aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wil ze met het bestuur van de hoofdstad in gesprek over een raadsverordening om geen tegenprestatie te eisen van uitkeringsgerechtigden.

Re-integratie
Amsterdam gaat onderzoeken hoe bijstandsgerechtigden het best naar nieuw werk kunnen worden begeleid door drie groepen verschillende begeleiding te bieden en deelnemers die deeltijd aan het werk gaan per maand maximaal € 200,- te laten bijverdienen. Eén groep krijgt geen verplichte begeleiding en gaat zelf aan de slag met arbeidsre-integratie, maar kan ondersteuning vragen. Een tweede groep krijgt juist extra begeleiding, en een derde groep valt als controlegroep onder het normale re-integratiebeleid. Omdat Amsterdam heeft beloofd deelnemers aan het onderzoek niet te ontheffen van re-integratieverplichtingen en voor het bijverdienen beroep doet op de Participatiewet, blijft het volgens de staatssecretaris binnen de normale kaders van de Participatiewet en betreft het dus geen ‘experiment’.


Onderzoek geen ‘experiment’
Dat houdt in dat Amsterdam voor het onderzoek ook geen experimenteerverzoek hoeft in te dienen. De hoofdstad probeerde eerder langs die route om ‘experimenteergemeente’ te worden, waardoor het meer ruimte zou hebben voor het uittesten van een nieuwe aanpak van de begeleiding van bijstandsgerechtigden. Het experimenteerverzoek werd door Amsterdam echter ingetrokken nadat bleek dat dit kansloos zou zijn. De raad nam in juli 2017 een motie aan om geen verplichte tegenprestatie te eisen van uitkeringsgerechtigden, terwijl het hanteren van een tegenprestatie wel een harde voorwaarde is om te mogen experimenteren. De staatssecretaris benadrukt dat haar steun voor het onderzoek dat Amsterdam gaat uitvoeren, onverlet laat dat zij alsnog van Amsterdam wil dat het voor de bijstandsuitkering een tegenprestatie gaat eisen. Van Ark wil hierover dan ook in gesprek gaan met het Amsterdams gemeentebestuur.


Start in februari 2018
Het onderzoek van de gemeente Amsterdam start in februari 2018 en zou twee jaar in beslag moeten nemen. Als de resultaten tegenvallen kan de gemeente het onderzoek na een jaar stopzetten. De wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek wordt geleverd door de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 50 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info