Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak rondom gezondheid van statushouders.

Het programma is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten en een kennisdelingsprogramma voor (zorg)professionals en statushouders.

Nederland heeft sinds de zomer van 2015 te maken met een verhoogde instroom van vluchtelingen. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde Pharos begin 2016 twee kennissyntheses op met als centrale vraag: ‘wat betekent de komst van deze nieuwe vluchtelingen en hun gezondheid voor de zorg, preventie en ondersteuning?’.

Het Rijk en gemeenten maakten in november 2015 in een bestuursakkoord afspraken over de verhoogde asielinstroom. De afspraken bieden een gedegen basis waarbij rijk en gemeenten elkaars onderlinge afhankelijkheid onderstrepen. Hieruit ontstond het OTAV en later het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.


Het ondersteuningsprogramma bestaat uit praktische ondersteuning van regiocoördinatoren aan gemeenten bij de integrale aanpak voor het behoud van de gezondheid en vitaliteit van statushouders.


Daarnaast is er een Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders, uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland en andere kennisinstituten. Dit programma richt zich op het delen en borgen van kennis en goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen voor (zorg)professionals en statushouders.


Bron: VNG


Week 50 2017 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info