Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Minister De Jonge kondigt oplossingen voor tekorten jeugdzorg aan

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt in februari 2018 met oplossingen voor de tekorten in de jeugdzorg. Dat kondigde hij aan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd van 4 december 2017. Concrete beleidsvoornemens presenteert hij in het voorjaar van 2018 in een nieuw programma Zorg voor Jeugd waarin hij ook acties opneemt die volgen uit de Jongvolwassenen-Top.

Tijdens het overleg was veel aandacht voor (dreigende) tekorten in de jeugdzorg. Voorafgaand aan het debat overhandigden vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties uit Zuidoost-Brabant een petitie aan Kamerleden waarin ze pleiten voor ‘meer geld voor goede jeugdzorg’. De regio kampte over 2016 met een tekort van € 23,9 miljoen. Eindhoven belandde voor ruim € 4,5 miljoen in de rode cijfers en Helmond voor ruim € 2,6 miljoen. Ook de gemeenten Maastricht, Enschede, Leeuwarden verwachten tekorten van respectievelijk € 8, € 9 en € 7 miljoen.

Welke oplossing is nodig?
De Jonge constateert dat er macro nu € 3,6 miljard beschikbaar is voor jeugd en dat er – voor het eerst sinds drie jaar – geen korting is voorzien in de komende kabinetsperiode. Hierdoor is de stabiliteit en voorspelbaarheid groter geworden. Dat sommige gemeenten en regio’s een oplossing nodig hebben is helder, maar de vraag is nog welke. In januari 2018 moet het beeld hierover helder zijn, zodat het besproken kan worden in het Overhedenoverleg. De Tweede Kamer wordt in februari 2018 geïnformeerd.


Hoge administratieve lasten
Een tweede punt van aandacht zijn de hoge administratieve lasten. De Jonge erkent dat de decentralisatie geleid heeft tot meer administratieve lasten. Hij wijst op het Wetsvoorstel terugdringen uitvoeringslasten dat hij nog voor de kerst naar de Kamer wil sturen. Ook begrijpt hij de kritiek op de aanbestedingsplicht. Toch is er binnen de kaders van de wet veel meer mogelijk dan gemeenten denken, bijvoorbeeld het maken van langjarige afspraken en het stellen van kwaliteitscriteria. Hij wil daarom eerst langs de gemeenten ‘met de handreiking Aanbesteden in het Sociaal Domein onder de arm’ en daarna de stap naar Brussel maken met de knelpunten die binnen huidige wet niet op te lossen zijn.


Aanpak kindermishandeling
De aanpak van kindermishandeling wordt speerpunt in het beleid. De Jonge noemt dit het grootste geweldsvraagstuk in de samenleving: ‘één kind per klas, 119.000 kinderen in Nederland, iedere 10 minuten rijdt een politieauto naar aanleiding van een melding’. De Jonge noemt hierbij twee sporen: het verbeteren van de ‘radarfunctie’ van Veilig Thuis en het stoppen en duurzaam oplossen van (de gevolgen van) kindermishandeling.


In het voorjaar van 2018 presenteert de minister een plan van aanpak. Een onderdeel is het programma ‘Stevige basis’, gericht op de geboortezorg en de eerste 1000 dagen. Daarnaast worden beroepsgroepen ondersteund bij de implementatie van de aangescherpte beroepscode.

Bron: Divosa

Week 50 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info