Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Waddinxveen heeft nu één verordening sociaal domein

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de gemeente Waddinxveen nog maar één verordening, in plaats van twaalf verschillende verordeningen voor het hele sociaal domein. Als een van de eerste gemeenten in Nederland zet Waddinxveen deze stap.

De werkwijze, regels, rechten en plichten zijn nu in één verordening te vinden en goed op elkaar afgestemd. Dat is gemakkelijker voor inwoners, gemeente en samenwerkende partners.

Sinds 2015 heeft ook Waddinxveen een bredere verantwoordelijkheid op het sociaal domein: jeugdzorg, verbreding van de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet, het kwam er allemaal bij. De gemeente ontwikkelde daarop een integrale dienstverlening. Dat betekent dat de gemeente alle hulpvragen van een inwoner tegelijkertijd behandelt.

Integrale dienstverlening, integrale verordening
Om écht een integrale afweging te maken bij het verlenen van maatwerk, én oog te hebben voor de effecten van aanpassingen in de regels, vindt de gemeente één verordening Sociaal Domein het handigst.

  • De nieuwe verordening zorgt ervoor dat inwoners zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, met inzet van hun sociale netwerk, algemene voorzieningen en professionele ondersteuning, als dat nodig is.
  • Hiermee hebben inwoners niet alleen zo min mogelijk te maken met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten, maar ook niet met tegenstrijdige regels, dubbel werk en het rondpompen van geld.
In september 2017 is de Verordening sociaal domein Waddinxveen 2018 door de gemeenteraad van Waddinxveen vastgesteld en vanaf 1 januari 2018 in werking.

Andere gemeenten
Voor zover bekend bij de VNG zijn andere gemeenten met een verordening sociaal domein: Alphen aan den Rijn, Oude IJsselstreek, Kaag en Braassem, Haarlemmermeer en Lansingerland.


Bron: VNG

Week 2 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info