Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gegevens wanbetalers stroomrekening ook in zomer naar gemeenten

Gegevens van huishoudens die niet aan energierekeningen kunnen voldoen, worden vanaf 2018 ook in de zomermaanden bij gemeenten aangeleverd, dat staat in een door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) voorgestelde wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling.

Buiten beeld
Volgens de huidige regelingen moeten energieleveranciers klanten die tussen oktober en april van het elektriciteitsnet worden afgesloten, benaderen met het verzoek om gegevens door te sturen naar gemeenten. In het geval dat een klant niet bereikt kan worden, moet een leverancier de contactgegevens, klantnummer en de hoogte van de schuld doorgeven aan de desbetreffende gemeente. Na de voorgestelde aanpassing is deze plicht voor energieleveranciers ook in de zomermaanden van kracht. Doordat mensen die in de zomer worden afgesloten van het elektriciteitsnet nu nog buiten beeld blijven, komt het vaak voor dat zij in de winter ook zonder elektriciteit of warmte zitten en daardoor in diepere psychische en sociale problemen belanden.


‘Meer onderzoek voor betere vroegsignalering’
De wijziging volgt op een verzoek van een aantal gemeenten waaronder de G4, Divosa, de NVVK en Energie Nederland en gaat in april in. De helft van de cliënten in de schuldhulpverlening zou betalingsachterstanden hebben bij energieleveranciers. Divosa en de VNG roepen naar aanleiding van de internetconsultatie over de wijziging van de regelingen op tot meer onderzoek naar de voortekenen van schuldenproblematiek zodat gemeenten effectiever werk kunnen maken van vroegsignalering.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 2 2018

Bijlage: Divosa en VNG - Reactie op de internetconsultatie voor wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info