Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Eindrapport Iedereen perspectief op werk gepubliceerd

In het eindrapport van de Nationale DenkTank staan tien oplossingen die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn.

De Nationale DenkTank stelt zich als doel dat het Nederland van morgen een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan iedereen kan meedoen. De hoofdvraag daarbij is: hoe bieden we in 2025 iedereen in Nederland perspectief op werk? Dat was dan ook het thema van de Nationale DenkTank 2017. Werk biedt niet alleen een inkomen, maar ook sociale erkenning en een tijdsbesteding met structuur.

Aanbevelingen
Met de tien uitgewerkte oplossingen wil de Nationale DenkTank 2017 laten zien op welke manieren we in 2025 iedereen in Nederland meer perspectief op werk kunnen bieden. Daarnaast moet er volgens de Nationale Denk Tank 2017 gekeken worden naar inclusieve technologie, de obstakels voor het MKB, een positiever taalsysteem voor nieuwkomers, en het consumentvriendelijk maken van inclusiviteit.


Bron: VNG

Week 2 2018

Bijlage: Nationale DenkTank - Rapport Perspectief op werk

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info