Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Amsterdam en Rotterdam tevreden over bijstandsaanpak

De gemeenten Rotterdam en Amsterdam hebben de afgelopen vier jaar bij elkaar 33.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Rotterdam bereikte dat met deels streng beleid, Amsterdam juist met een vriendelijke aanpak. Beide steden zijn tevreden over de resultaten.

De gemeente Amsterdam heeft 23.000 Amsterdamse werkzoekenden in de afgelopen vier jaar aan een baan geholpen. Daarvan gingen er zo’n 18.000 aan het werk vanuit een bijstandsuitkering. Volgens wethouder Arjen Vliegenthart scoort de hoofdstad daarmee bovengemiddeld. Amsterdam heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan mensen die minder kans hebben op een baan.

Vriendelijk
‘Deze cijfers laten duidelijk zien dat je met vriendelijk doen minstens zo veel mensen verder helpt als met streng doen,’ aldus Vliegenthart. De hoofdstad begint binnenkort met een proef waarbij mensen met een bijstandsuitkering meer of juist minder begeleiding krijgen en € 200,- per maand mogen bijverdienen.


Streng beleid
In Rotterdam werden ruim 15.000 mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen. Dat is meer dan de 12.000 die het stadsbestuur als doelstelling had. Rotterdam is de enige van de vier grote steden waar in absolute zin het aantal bijstandsgerechtigden de afgelopen drie jaar is gedaald. Rotterdam verklaart deze cijfers deels door het strenge beleid dat de stad voert. Zo kunnen geschikte nieuwkomers in de bijstand soms verplicht worden tot werk in de buitenruimte.


‘Streng? Ik noem het rechtvaardig. Het Rotterdamse beleid is gericht op uitstroom naar werk. Thuiszitten is geen optie,’ zegt wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid). ‘Wij kijken vooral naar wat mensen wel kunnen. Soms is dat een betaalde baan, soms vrijwilligerswerk.’

Bijstandsfraude
Rotterdam probeert de instroom naar de bijstand te beperken. Zo worden mensen aan het einde van hun WW-uitkering nog eens extra begeleid bij het zoeken naar werk en gaan ze bijvoorbeeld via een uitzendbureau aan de slag in de kassen. Verder controleert Rotterdam intensief op bijstandsfraude. De afgelopen vier jaar zijn er 2.150 uitkeringen beëindigd vanwege fraude of per abuis verkeerd verstrekte gegevens.


Bron: Gemeente.nu

Week 4 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info