Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Aanpassingen eigen bijdrage Wmo zeer divers

Verschillende gemeenten verlagen in 2018 de eigen bijdrage voor de Wmo, of schaffen deze deels af, vaak voor begeleiding en dagbesteding. De diversiteit in de bijdrages voor Wmo-voorzieningen en de uitzonderingen die gelden, blijft groot.

Het voornemen van het kabinet Rutte III is om iedereen een vaste eigen bijdrage voor de Wmo van € 17,50 per vier weken te laten betalen. Een ‘Wmo-abonnement’ voor voorzieningen zoals een scootmobiel, woningaanpassing, hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf. Ongeacht de hoogte van het inkomen, vermogen en het gebruik. Gemeenten kunnen nog wel in het kader van ‘maatwerk’ lagere eigen bijdragen vaststellen. De maatregel moet per 1 januari 2019 ingaan.

In de gemeente Putten zien ze geen reden om te wachten tot 2019. In 2018 betaalt niemand meer dan € 17,50 per vier weken voor Wmo-zorg, behalve voor beschermd wonen. Ook in Purmerend is de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 1 januari vastgesteld op bovengenoemd bedrag. Met uitzondering van rolstoelen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Voor dagbesteding is er in Purmerend geen eigen bijdrage en voor Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) betaalt de gebruiker een tarief per rit.

Assen
De gemeente Assen maakte op 10 januari 2018 bekend dit voorjaar de eigen bijdrage voor een deel van de Wmo te verlagen. Het gaat om de eigen bijdrage voor logeren, begeleiding en dagbesteding voor inwoners met psychische of verstandelijke beperkingen, soms in combinatie met problemen als verslaving of schulden. De maximale eigen bijdrage is vanaf 1 april 2018 € 17,60 per vier weken. Voor de dagbesteding in de vorm van werk verdwijnt de eigen bijdrage helemaal. Door de afschaffing wil de gemeente bevorderen dat alle inwoners sneller de stap naar betaald werk kunnen zetten. Voor de andere Wmo-voorzieningen zoals schoonmaak, hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning blijft de eigen bijdrage voorlopig ongewijzigd.


Verlaging
Ook in Steenbergen wordt de bijdrage verlaagd naar € 17,60 per vier weken. Maar deze verlaging geldt alleen voor begeleiding en dagbesteding en niet voor overige Wmo-voorzieningen. In Oss betalen inwoners van de wijk Ruwaard de komende vijf jaar geen eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp en andere diensten uit de Wmo. Een poging van de SP om deze voor alle inwoners te schrappen is gestrand in de gemeenteraad.


Leerdam schafte de inkomensafhankelijke eigen bijdrage al in 2017 af en koos voor de vaste eigen bijdrage. Rijswijkse inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum hoeven helemaal geen eigen bijdrage te betalen. Den Haag schafte de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding in september 2017 af.


Bron: Gemeente.nu

Week 4 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info