Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ollongren herkent zorgen raadsleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken kan zich vinden in de zorgen over de beperkte invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Om dit aan te pakken is volgens haar ‘meer nodig dan een wetswijziging’.

Dat zegt zij in antwoord op Kamervragen over raadsleden die zich buitenspel gezet voelen en over de onvrede van raadsleden van samenwerkende gemeenten. Er bestaan veel zorgen over de invloed van raadsleden op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De uitkomsten van de enquête van Raadslid.nu zijn herkenbaar, zegt Ollongren in haar brieven.

Ingrijpen
‘Niet voor niets is in het Regeerakkoord opgenomen dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt aangepast om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en betrokken gemeenteraden moeten hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen,’ aldus de minister.


Actieplan
Maar de wetswijziging is niet het enige dat nodig is. Het gaat volgens Ollongren ook om kennis en toerusting. Hoe dat vorm moet krijgen zal duidelijk worden in de zomer, in haar ‘actieplan versterking lokale democratie’. In het voorjaar komt Ollongren met kaders voor wijziging van de Wgr in een beleidsbrief. In die brief zal ze ook verder ingaan op de resultaten van de enquête van Raadslid.nu.


Bron: Gemeente.nu

Week 4 2018

Bijlage: Gemeente.nu - Antwoorden op Kamervragen over raadsleden die zich buitenspel gezet voelen

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info