Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Wetsvoorstel knelpunten Jeugdwet en Wmo 2015 naar de Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om knelpunten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 weg te nemen. Het is gericht op het samenwerken door gemeenten, en op het beperken van administratieve lasten voor zorgaanbieders.

Dit zijn de voorstellen van minister De Jonge.

  • De delegatiegrondslag wordt behouden. Op grond daarvan kunnen gemeenten worden verplicht om samen te werken bij de uitvoering van de Jeugdwet (met een algemene maatregel van bestuur). Deze grondslag zou zonder het wetsvoorstel per 1 januari 2018 vervallen.
  • Er komt een ministeriële regeling voor de bekostiging, het uitwisselen van gegevens en de verantwoording. Daardoor krijgen aanbieders van zorg in de toekomst te maken met meer uniforme regels. Het doel daarvan is de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te beperken.
Bron: VNG

Week 4 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info