Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Minder wanbetalers in de zorg

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.

Het aantal wanbetalers in de Nederlandse zorg is de afgelopen jaren fors gedaald, van een piek van 325.000 in 2014 naar minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de daling te danken aan een wet uit 2016, die het voor zorgverzekeraars makkelijker maakt met wanbetalers een betalingsregeling te treffen.

Wanbetalersregeling
De wanbetalersregeling werd in 2009 ingevoerd. Mensen die langer dan zes maanden hun zorgpremie niet hebben betaald, worden sindsdien geregistreerd bij het CAK. Die instantie houdt de premie vanaf dat moment in op het inkomen, maar het gaat hierbij om een hoger maandelijks bedrag dan bij de zorgverzekeraar.


Extra kosten 
In de oude situatie moesten wanbetalers hun gehele schuld aflossen onder het toeziend oog van het CAK, en dus tegen extra kosten. Sinds 2016 kunnen mensen makkelijker een betalingsregeling treffen. Daarnaast betalen ze vanaf dat moment weer aan hun zorgverzekeraar en zijn ze dus minder geld kwijt.


Daling mede dankzij gemeenten
Minister Bruno Bruins (MEdische Zorg en Sport) noemde daling van het aantal wanbetalers 'goed nieuws'. Dat betekent dat er minder mensen zijn die met een torenhoge rekening kampen. De gunstige ontwikkeling is volgens Bruins te danken aan de verzekeraars, die betalingsregelingen treffen met mensen die in de problemen zitten, en de schuldhulpverlening van de gemeenten. Hij hoopt dat het aantal wanbetalers in de toekomst verder omlaag gaat. (ANP)


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 4 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info