Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Verkrijgen van zorg via gemeente moeizaam

Veel mensen ervaren het verkrijgen van zorg en ondersteuning via de gemeente als moeizaam. En als de hulp dan toch komt, is die niet altijd precies wat ze nodig hebben. Dat maken de Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en Ieder(in) op uit gezamenlijk onderzoek onder meer dan 8000 mensen.

Deskundigheid en bejegening
Zo is 42% van de aanvragers ontevreden over de deskundigheid bij de gemeente. Ook is 40% niet content met de bejegening. Een derde zegt dat niet eens is gevraagd om welke zorg het zou moeten gaan. Zorg of ondersteuning komt er meestal uiteindelijk wel, maar voor 43% is de hulp niet waarop was gehoopt.


Jeugdzorg
Klachten zijn er vooral over het vinden van passende huisvesting en het aanpassen van huizen. Ook zijn er klachten over de jeugdzorg: volgens 31% van de invullers van een vragenformulier is zorg lang niet altijd beschikbaar. Een kwart zegt zelfs dat de gevraagde zorg er nooit is. (ANP)


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 4 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info