Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Verschenen: NIVEL deelrapport Hervorming langdurige zorg

'Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. Ervaringen van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.'

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning anders ingericht. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg bij het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten. In dit rapport komen de praktijkondersteuners aan het woord over de ervaren veranderingen in hun werk, de samenwerking met andere professionals, de signalen van onvervulde zorgbehoeften bij hun patiënten en de ervaringen met eerstelijnsverblijf.

Het NIVEL verrichtte dit onderzoek op verzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in 2017. Het SCP voert op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de periode 2015 tot en met 2017 de landelijke evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg. In het kader van deze evaluatie verschijnen er diverse deelrapporten, waaronder deze van het NIVEL. In de zomer van 2018 volgt een overkoepelend eindrapport.

Bron: SCP

Week 6 2018

Bijlage: Nivel - Het organiseren van langdurige zorg en ondersteuning voor thuiswonende patiënten

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info