Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Meer statushouders huisvesten dan verwacht

Het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten in de eerste helft van dit jaar, is vastgesteld op 13.000. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GGD GHOR) Nederland heeft de taakstelling per gemeente berekend. Het Excelbestand staat onderaan op deze pagina.

De taakstelling voor de eerste helft van 2018 is groter dan verwacht. Dat komt doordat er in deze groep meer nareizigers zijn dan was voorzien. Nareizigers zijn familieleden van in Nederland erkende vluchtelingen die recht hebben op een afgeleide verblijfsvergunning. In het komende half jaar zal het aantal te huisvesten vergunninghouders voor de helft bestaan uit nareizigers. Zij tellen mee voor de taakstelling.

Prognose tweede helft
Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018 zal de taakstelling 8.000 statushouders zijn, verwacht staatssecretaris Sander Dekker van Justitie en Veiligheid. De taakstelling voor de laatste twee kwartalen van 2018 wordt voor 1 april definitief vastgesteld.


Bron: VNG

Week 6 2018

Bijlagen:

- Rijksoverheid - Brief taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2018

- Rijksoverheid - Taakstelling statushouders naar GGD en gemeente eerste helft 2018 (Excel GGD GHOR)

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info