Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Groningen neemt beschermingsbewind in eigen handen

Uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind rijzen bij de gemeente Groningen de pan uit. Bewindvoering door de Groningse Kredietbank wordt daarom gratis voor inwoners met een krappe beurs. Aanvragen voor bijzondere bijstand ter vergoeding van particuliere bewindvoering worden afgewezen.

Stijgende uitgaven
Met de maatregel wil het Groninger gemeentebestuur grip krijgen op de stijgende uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind. Afgelopen jaar was Groningen € 3 miljoen kwijt aan het verstrekken van bijzondere bijstand voor bewindvoering. Volgens een schatting zullen die kosten dit jaar met nog eens drie ton toenemen. De bedoeling is dat de gemeentelijke kosten voor beschermingsbewind in 2021 nog € 2,3 miljoen bedragen. Door de bewindvoering voor Groningers met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm gratis in eigen hand te nemen, wil de gemeente ook meer invloed krijgen op de in- en uitstroom. Als bij herbeoordeling blijkt dat een lichter instrument volstaat, levert dat volgens de gemeente ook weer besparingen op.


Kwaliteit beschermingsbewind
De maatregel is ook bedoeld om te waken over de kwaliteit van het beschermingsbewind. Een beleidsmedewerker laat desgevraagd weten dat de bewindvoering door de Groningse Kredietbank volgens het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewind en Mentorschap aan alle kwaliteitseisen voldoet. De beleidsmedewerker stelt dat de gemeente niet kan controleren of particuliere bewindvoerders hun werk goed doen. ‘Wel is ons gebleken dat een aantal externe bewindvoerders weinig lijkt te ondernemen om de klanten uit beschermingsbewind te laten stromen. Daarnaast hebben we gemerkt dat de problemen die klanten krijgen niet zijn te overzien als een extern bureau failliet gaat of het werk niet goed doet.’


Deventer
Toen Deventer vorig jaar een soortgelijke maatregel trof, werd het teruggefloten door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die oordeelde dat er sprake was van een economische activiteit waarin de gemeente beschermingsbewindscliënten hun keuzevrijheid ontnam. Ook vond de ACM dat Deventer de Wet Markt en Overheid overtrad met de manier waarop de gemeente de kostenberekening en de vergoeding had geregeld. De Wet Markt en Overheid zou in het Groningse geval echter niet van toepassing zijn omdat de gemeenteraad in 2014 besloot beschermingsbewind aan te merken als een economische activiteit in het algemeen belang.


Overgangsperiode
Het nieuwe beleid van de gemeente Groningen gaat per 1 maart in voor nieuwe gevallen. Voor de huidige cliënten komt er een overgangsperiode. Cliënten krijgen na notificatie door de gemeente een half jaar de tijd om over te stappen naar de Groningse Kredietbank. Daarna wordt de bijzondere bijstand stopgezet. De gemeente wil de overgang van huidige cliënten gefaseerd laten verlopen gedurende de komende drie jaar. De gemeente schat dat 2.300 Groningers dit jaar een beroep willen doen op de bijzondere bijstand om beschermingsbewind te laten vergoeden. Daarvan staan er 1.850 onder een privaat bewind en 450 onder bewind van de gemeente.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 6 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info