Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Zelf aan het stuur en op maat: experimenteren met regelluwe bijstand

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe experimenteren sinds eind 2017 met het regelluw verstrekken van uitkeringen, binnen de kaders van de Participatiewet. Zij nodigen andere gemeenten uit om mee te doen. Het doel: de dienstverlening aan inwoners verbeteren.

De gemeenten Apeldoorn, Oss en Epe willen de dienstverlening aan inwoners verbeteren. Dienstverlening met meer aandacht voor persoonlijke drijfveren en ambities van klanten, zodat zij meer grip krijgen op hun eigen leven en hun eigen ideeën om te participeren en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Het is niet alleen belangrijk om mensen in beweging te krijgen, maar vooral ook om ze zelf in beweging te laten komen, zeggen de gemeenten.

Zij experimenteren daarom – binnen de kaders van de Participatiewet (buiten de AmvB) – met minder regels en meer invloed van inwoners op hun re-integratietraject: ‘Zelf aan het stuur en op maat’. De Universiteit van Tilburg onderzoekt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze of dit een positief effect heeft op onder andere de uitstroom naar werk, motivatie, sociale participatie en welbevinden. Het experiment duurt 2 jaar.

Interesse?
Apeldoorn, Epe en Oss startten op 1 oktober 2017 met het experiment. Andere gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 juli 2018 aansluiten. Deelname aan het experiment biedt gemeenten de mogelijkheid om de dienstverlening te optimaliseren en op wetenschappelijke wijze te vergelijken met nieuwe vormen van dienstverlening, gebaseerd op vertrouwen en zelfredzaamheid.


Heeft jouw gemeente interesse in op wetenschappelijk verantwoorde wijze experimenteren binnen de kaders van de Participatiewet? Laat het de gemeente zo spoedig mogelijk weten.

Meer informatie?
Meer informatie over dit experiment vind je onderaan deze pagina in: ‘Zelf aan het stuur en op maat’.


Je kunt ook contact opnemen met Lieke Munsters (projectleider) via 06 41 62 75 28 of l.munsters@apeldoorn.nl.


Bron: Divosa


Week 6 2018

Bijlage: Divosa - Zelf aan het stuur en op maat

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info