Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Inburgeringsgesprek over werk geschrapt

Nieuwkomers in Nederland die een inburgeringscursus volgen, hoeven geen eindgesprek meer te voeren over de arbeidsmarkt van hun nieuwe land. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) schrapt het gesprek, omdat er te weinig examinatoren zijn om het werk aan te kunnen en de wachttijd voor kandidaten oploopt.

Drempel
Inburgeraars moeten inmiddels vijftien weken wachten voordat ze het eindgesprek over het onderdeel 'oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt' kunnen voeren. Koolmees vindt dit niet acceptabel, schrijft hij de Tweede Kamer. 'Het kan natuurlijk niet zo zijn dat juist de ‘oriëntatie op de arbeidsmarkt’ nu een drempel wordt om actief te kunnen worden op die arbeidsmarkt.' Om de wachttijd omlaag te krijgen kondigt de minister 'drastische maatregelen' aan.

Vrijstelling
Nieuwkomers moeten zich wel blijven informeren over werken in Nederland. Alleen mensen die met een portfolio kunnen aantonen dat ze hier minstens 64 uur aan hebben besteed, worden vrijgesteld van het afrondende gesprek. Om te voorkomen dat cursisten elkaars portfolio's kopiëren wordt software ingezet die plagiaat kan opsporen. Het eindgesprek blijft wel een optie voor mensen die dat graag willen, bijvoorbeeld hoogopgeleiden die minder tijd nodig hebben om de Nederlandse manier van werken te doorgronden.

Hoge instroom
De drukte komt voort uit de hoge instroom van vluchtelingen in 2015 en 2016. De asielinstroom vanuit landen als Syrië en Eritrea was in die jaren hoog en daardoor ontstaat nu druk op de inburgeringsexamens. Koolmees oordeelt terugkijkend dat zowel zijn ministerie als uitvoeringsinstantie DUO dat had moeten zien aankomen. De minister bekijkt nog of inburgeraars die al werk hebben gevonden in de toekomst helemaal vrijgesteld kunnen worden van de arbeidsmarktoriëntatie. Dit onderdeel van het inburgeringsexamen was juist in 2015 nieuw toegevoegd aan het inburgeringsexamen. (ANP)

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 8 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info