Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling. In de praktijk blijkt dat 14% van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komt voor de zomer met een landelijk actieprogramma ‘Kansrijke Start’, dat ervoor moet zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken. De bewindsman maakte dat op 7 februari jl. bekend tijdens een werkbezoek aan het ProNova-college in Schiedam.

Ongeveer 14% van de kinderen in Nederland heeft een minder gunstige start bij de geboorte. Dat komt door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Deze gezondheidsproblemen hebben gevolgen voor hun gezondheid en ontwikkeling op jonge en latere leeftijd. Kinderen van vrouwen in achterstandswijken hebben zelfs een aanzienlijk groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Deze verschillen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld leefstijl, voeding en sociale omgeving.

Kansrijke start
Samen met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg wil de minister een landelijk programma neerzetten. Het programma Kansrijke Start zal zich onder andere richten op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders zal een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Schiedam
Gemeenten zitten overigens niet stil waar het gaat om de aanpak rondom een goede start van kinderen. Schiedam is één van de gemeenten die met kennis uit het door VWS gefinancierde programma ‘Healthy Pregnancy 4All’ werkt aan een samenhangende aanpak rondom de geboorte. Schiedam start de voorlichting over het belang van gezond zwanger worden zo vroeg mogelijk, onder meer met preconceptielessen op scholen, informatie op het consultatiebureau en kinderwensspreekuren. Onlangs is een start gemaakt met de verspreiding van de resultaten en kennis uit het programma ‘Healthy Pregnancy 4All’ naar 165 gemeenten. De minister trekt daar € 1,5 miljoen voor uit.

Bron: Rijksoverheid 

Week 8 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info