Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Meer jonggehandicapten aan het werk door Participatiewet

Onderzoek: Eind 2016 5% méér Wajongers aan het werk. Positieve resultaten van de Participatiewet zijn vooral het gevolg van financiële prikkels voor de jongeren zelf, gemeenten en werkgevers. Landelijke Cliëntenraad deelt conclusies niet.

Door de Participatiewet zijn meer jonggehandicapten aan het werk in vergelijking met de doelgroep van de oude Wajong. Dit concluderen onderzoeksbureaus SEO, Panteia en de Vrije Universiteit in hun onderzoek onder de vier grootste gemeenten. Van de doelgroep van de Wajong was in de maand december in het jaar na de instroom 22% aan het werk. Bij dezelfde doelgroep die sinds 2015 onder de Participatiewet valt ligt dat percentage op 27%. Die extra 5% zou vooral bestaan uit deeltijdbanen, tijdelijke contracten en flexwerk. Vaste contracten komen maar weinig voor. Gemeenten richten zich met name op jonggehandicapten die van het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs (VSO/PrO) afkomen.

De onderzoekers melden dat dienstverlening door gemeenten pas in de loop van 2016 op gang is gekomen en nog beperkt van omvang is. De (geregistreerde) dienstverlening die de gemeente inzet voor jonggehandicapten is zeer beperkt van omvang. De dienstverlening die de gemeente inzet is ingegeven door de afstand tot de arbeidsmarkt van de jongere. De dienstverlening bestaat onder andere uit loonkostensubsidie en jobcoaches voor jonggehandicapten die arbeidsgeschikt zijn, en cursussen en leerstages voor jongeren die nog niet arbeidsgeschikt zijn.

Volgens de onderzoekers heeft de Participatiewet er tevens voor gezorgd dat meer jonggehandicapten een opleiding volgen en dat er minder jonggehandicapten in aanraking komen met justitie.

Prikkels
De positieve resultaten van de Participatiewet zouden volgens de onderzoekers het gevolg zijn van financiële prikkels voor de jongeren zelf, gemeenten en werkgevers. De uitkering voor jonggehandicapten is sinds de Participatiewet gezakt naar bijstandsniveau waardoor werken aantrekkelijker is geworden. Voor gemeenten geldt de prikkel om het bestand van uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk te krijgen. Voor werkgevers is het aantrekkelijk om jongeren die in de doelgroep van de banenafspraak vallen aan te nemen, omdat zij geen risicodrager zijn in het geval dat een jonggehandicapte werknemer ziek wordt.

Bezorgdheid
De Landelijke Cliëntenraad (LCR) deelt de tevredenheid over de Participatiewet niet. ‘Gemeenten kunnen aangeven dat zij tevreden zijn met hun uitvoering, maar cliënten en werkgevers denken hier anders over. Een deel van de jonggehandicapten valt tussen wal en schip. De LCR maakt zich verder ernstig zorgen over de effecten van de vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie.’ De LCR verwoordt deze en andere zorgen in een brief aan de Kamer met het oog op het Algemeen Overleg over de Participatiewet dat op donderdag 8 februari jl. plaatsvond.

Bron: Cedris

Week 8 2018

Bijlagen:
SEO - Jonggehandicapten onder de Participatiewet
LCR - Brief AO over de Participatiewet

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info