Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gemeenten zoeken grenzen privacy op bij hulp schuldsanering

In Amsterdam bezoeken de gemeente en het Centraal Administratiekantoor (CAK) samen wanbetalers. Tachtig gemeenten hebben, in navolging van Amsterdam, bij het CAK gegevens van wanbetalers opgevraagd. Het gaat om mensen die twee jaar of langer in de wanbetalersregeling zitten en geen bijstandsuitkering hebben.

Sinds juli mag het CAK gegevens verstrekken aan gemeenten. Het CAK is verantwoordelijk voor mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie hebben betaald.

Gegevensuitwisseling blijkt positief

In Amsterdam was eerder onderzocht wat er aan de hand was met een groep wanbetalers. Daarbij bleek dat de meeste wanbetalers noch bij gemeente noch bij hulpverleners bekend waren als mensen met problematische schulden. De belangrijkste reden voor deze nieuwe gegevensuitwisseling zijn:

  • Het CAK weet wie van zijn cliënten problematische schulden hebben, maar kan hen niet helpen.
  • De gemeente kan wel helpen, maar weet niet welke mensen problematische schulden hebben, tenzij ze in de bijstand zitten.
Uitbreiding
Gemeente Amsterdam overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens of met het oog op privacy vijf andere instanties op Rijksniveau dezelfde mogelijkheden voor gegevensuitwisseling kunnen krijgen. Het zijn de Sociale Verzekeringsbank, DUO, UWV, Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Bron: VNG


Week 8 2018

Bijlage: VNG - Position Paper voorkomen en aanpakken van problematische schulden

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info