Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Bijstandsbestand groeit in 38% gemeenten

Bijna 40% van de gemeenten die meedoen aan de Divosa-benchmark zag haar bijstandsbestand in december 2017 stijgen, blijkt uit die benchmark. Volgens een onderzoekster van Divosa geldt die stijging vooral voor veel kleine gemeenten.

Vertekend beeld
Maar liefst 60% van de 202 deelnemende gemeenten zag het aantal bijstandsgerechtigden slinken. In 2% van die gemeenten bleef het aantal stabiel. Volgens Marije van Dodeweerd, onderzoekster bij Divosa, komt stijging van het aantal bijstandsgerechtigden vooral bij kleinere gemeenten voor. ‘Die percentages kunnen daarom een vertekend beeld geven. Een kleine gemeente met weinig bijstandsgerechtigden heeft met een kleine instroom al snel met een hoge procentuele stijging te maken.’ Als oorzaken noemt Van Dodeweerd onder meer de plaatsing van statushouders. ‘Die plaatsingen zijn gelijk verdeeld over Nederland. In een kleine gemeente met een lage bijstandspopulatie is de impact op de procentuele ontwikkeling van het bijstandsbestand dus ook groter.’ De gemiddelde stijging bij gemeenten met meer bijstandsgerechtigden is 4,8%.

Aangetrokken economie
Het aantal bijstandsgerechtigden zou ook in een aantal grotere gemeenten zijn gegroeid, maar welke dat zijn, kan Van Dodeweerd niet zeggen: ‘De cijfers van individuele gemeenten delen wij niet omdat die vertrouwelijk zijn. De bedoeling van de benchmark is dat gemeenten hun cijfers met elkaar kunnen vergelijken en zo mogelijk van elkaars aanpak kunnen leren.’ Bij gemeenten die minder bijstandsgerechtigden hebben, zou die ontwikkeling vooral te danken zijn aan de aangetrokken economie.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 8 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info