Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Meer Wajongers aan het werk

Het aantal mensen met een uitkering voor jonggehandicapten (Wajongers) en met een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is gestegen. Dit blijkt uit de Monitor Arbeidsparticipatie van UWV.

Regulier werk
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering dat een baan heeft nam in 2016 toe met 1.400, tot 57.800. Ongeveer 5,5% van de Nederlandse bedrijven had eind 2016 een of meerdere Wajongers in dienst. Tussen 2015 en 2017 heeft UWV Wajongers ingedeeld naar arbeidsvermogen. Voor het eerst is er daarom inzicht te geven in de arbeidsparticipatie van Wajongers met arbeidsvermogen. Bijna de helft van hen is eind 2016 aan het werk, circa drie vijfde bij een reguliere werkgever en twee vijfde in of via de Sociale Werkvoorziening (SW). Het aantal Wajongers dat bij een reguliere werkgever werkt, stijgt. In 2016 was de stijging sterker dan in 2015. Bij de SW-bedrijven neemt hun aantal juist af als gevolg van de sluiting van de Sociale Werkvoorziening.


Ondersteuning
Uit het onderzoek blijkt dat het aandeel Wajongers dat werkt met loondispensatie (een aanvulling op het loon waardoor werkgevers minder hoeven te betalen) of ondersteuning van een jobcoach verder toeneemt. Volgens het UWV is er meer ondersteuning nodig om Wajongers aan het werk te houden. Het rapport laat ook zien dat Wajongers vaker hun werk behouden en vaker - na verlies van werk- opnieuw werk vinden. Toch vindt een aanzienlijk deel langdurig geen werk, nadat zij hun baan hebben verloren.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 10 2018

Bijlage: UWV - Monitor Arbeidsparticipatie 2017

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info