Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beroep op vangnetuitkering fors gestegen

Het aantal gemeenten dat in 2017 via de vangnetuitkering de bijstandstekorten over 2016 wil reduceren, is met 32% gestegen, meldt de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet (Toetsingscommissie). In totaal vroegen 213 gemeenten samen een bedrag van rond de 138 miljoen euro aan om uitkeringen aan bijstandsgerechtigden te kunnen blijven verstrekken.

Positief advies
De Toetsingscommissie beoordeelt aanvragen van gemeenten in het kader van de vangnetregeling en adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toekennen van de uitkeringen. De minister neemt daarover vervolgens een beslissing. Alle 213 aanvragen werden door de Toetsingscommissie met een positief advies naar de minister gestuurd.


Rechtmatigheidsonderzoek
Gemeenten met een tekort op de bijstandsbudgetten, ook wel BUIG-budgetten genoemd, moeten een tekort van minstens 5% of een tekort van € 30 per inwoner hebben om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling. Van die gemeenten zagen er 21 van af om een aanvraag in te dienen. Bij vijf gemeenten die een aanvraag indienden zag de Toetsingscommissie aanleiding om rechtmatigheidsonderzoek in te stellen naar de besteding van de vangnetuitkering. Het onrechtmatig besteedde bedrag is bij die gemeenten in mindering gebracht bij de vangnetuitkering over 2016.


Beroep op regeling stijgt gestaag
Veel gemeenten worstelen inmiddels al een aantal jaren met tekorten op de bijstandsbudgetten. Het beroep dat op de vangnetregeling wordt gedaan stijgt zodoende ook gestaag. In 2015 vroegen 115 gemeenten samen om een bedrag van € 61 miljoen om de tekorten over 2014 gedeeltelijk terug te brengen. Een jaar later vroegen 163 gemeenten in totaal om een bedrag van € 71 miljoen. Vooral veel middelgrote gemeenten (tien- tot veertigduizend inwoners) deden in 2017 een beroep op de vangnetuitkering. De grote gemeenten slokken samen het grootste deel van het bedrag op.


‘Sigaar uit eigen doos’
De bedragen die in het kader van de vangnetuitkering worden uitbetaald, worden twee jaar na uitbetaling afgetrokken van het macrobudget, het totale budget voor bijstandsuitkeringen dat de rijksoverheid beschikbaar stelt aan alle gemeenten. Divosa, dat al meerdere malen de noodklok luidde vanwege de bijstandstekorten noemde de regeling eerder dan ook een ‘sigaar uit eigen doos’.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 10 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info