Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Regionaal scholingsakkoord in Noordoost-Brabant

In de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant worden in 2018 en 2019 400 werkplekken gerealiseerd voor laaggeschoolden. Gemeenten, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen hebben een akkoord ondertekend dat in die banen moet voorzien.

Leerwerkplekken
Het akkoord houdt in dat laaggeschoolde inwoners van de arbeidsmarktregio die geen startkwalificatie hebben een opleiding krijgen terwijl zij betaald werk doen. Vijftig werkgevers zullen in 2018 de eerste honderd leerwerkplekken inrichten. Volgens de Bossche wethouder Huib van Olden (sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, CDA) zullen die banen vooral in ‘kansrijke sectoren’ worden geschapen. Het gaat daarbij om banen in de logistiek, de bouw, productiewerk, zorg en horeca. In 2019 wordt het aantal deelnemende werkgevers verdubbeld ten opzichte van 2018, en zouden er 300 laaggeschoolden een leerwerkplek moeten krijgen in nog meer sectoren.


Landelijk erkende startkwalificatie
De deelnemers krijgen een landelijk erkende startkwalificatie na het doorlopen van het leerwerkprogramma, getiteld ‘Meters maken op leren(d) werken’. Met die kwalificatie kunnen de deelnemers ook een MBO-opleiding gaan volgen. Het scholingsakkoord is tot stand gekomen binnen het arbeidsmarktprogramma van het Noordoost-Brabantse samenwerkingsverband AgriFood Capital.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 10 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info