Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Almeerse bijstandsaanpak 45-plus nog succesvoller

De Almeerse aanpak om 45-plussers in de bijstand naar werk te leiden blijkt in het tweede jaar nog succesvoller dan in het eerste jaar. Toen vond een derde van de 144 deelnemers betaald werk, na twee jaar was dat de helft van de 260 deelnemers.

Meer uitstroom
Uitstroom uit de bijstand om andere redenen meegeteld, komt het percentage zelfs op 63%. De deelnemers vielen in participatietrede 2, 3 en 4, zaten minstens 1 jaar in de bijstand en waren niet actief in een re-integratietraject. Het is dus niet de meest gemakkelijk bemiddelbare groep, benadrukt de gemeente. Ter vergelijking: in 2015 stroomde 15% van alle bijstandsgerechtigde 45-plussers in treden 3, 4 en 5 (gedeeltelijk) uit de uitkering naar werk.


Opgetogen
Een opgetogen wethouder Froukje de Jonge (CDA) noemt werkloosheid onder 45-plussers een maatschappelijk onrecht. ‘Ik geneer me dat zij worden vermorzeld onder afwijzingsbrieven en het gevoel krijgen niet meer van belang te zijn, terwijl het zo simpel is: geef ze aandacht. Er is nu één klantmanager per cliënt. Er is oog voor de rechtmatigheidtoetsing, maar de nadruk ligt op begeleiding. Een maatwerkbudget dat echt mogelijkheden biedt is belangrijk. Soms moeten we mensen omscholen, dus dat budget is verhoogd.’

Moeilijker bemiddelbare groep
De Jonge wijst op recente CBS-cijfers waaruit blijkt dat de werkloosheid onder 45-plussers landelijk juist niet afnam. Hier gaat Almere tegen de trend in. De afgelopen maanden stromen meer deelnemers in met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt en multi-problematiek. De krachtigere groep 45-plussers vindt met de aantrekkende economie steeds vaker betaald werk, zodat die groep overblijft. De gemeente verwacht dat de uitstroom naar werk in het derde jaar daardoor lager kan zijn, maar dat de maatschappelijke en financiële meerwaarde bij diegenen die wel slagen groot zal zijn. ‘Werk vinden duurt misschien wat langer, maar deze mensen willen zonder uitzondering graag aan het werk.’


Intensieve begeleiding
Naast maatwerkbudget voor gerichte ondersteuning is een werkzaam element in de aanpak intensieve begeleiding door klantmanagers die door een lagere caseload meer tijd hebben voor bijstandsgerechtigden. De tevredenheid over de intensieve begeleiding is groot onder deelnemende bijstandsgerechtigden. 45-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak een minder goed imago bij werkgevers en arbeidsdiscriminatie is een feit, zegt De Jonge. ‘Alleen per brief solliciteren werkt vaak niet goed voor deze groep. We brengen mensen nu zoveel mogelijk direct in contact met werkgevers, zodat hun mogelijke vooroordelen eerder verdwijnen.’


Duurzame plaatsingen
De aanpak is succesvol, maar De Jonge mist structureel 10 miljoen per jaar, omdat Almere nadeelgemeente is in de BUIG-budgetverdeling en minder Participatiebudget heeft. ‘Het is goochelen om de begroting sluitend krijgen, terwijl we de aanpak echt willen doorzetten. Alles wat niet specifiek dit maatwerk behoeft doet Randstad. Zij zijn sneller en effectiever. Wij hebben dan meer tijd voor de moeilijk bemiddelbare groep.’ Daarbij vindt De Jonge het niet fraai als mensen na twee jaar worden ontslagen. ‘Daarom staan voor de komende vier jaar duurzame plaatsingen voorop. We kijken met werkgevers naar de mogelijkheden van werk-naar-werkconstructies.’


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 12 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info