Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gemeenten zijn privacy-discussie gegevensuitwisseling zat

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept het kabinet en de Tweede Kamer op snel een heldere wet te maken over wat er mag en niet mag qua uitwisseling van persoonsgegevens. Door het ontbreken van zo’n wettelijke grondslag moeten gemeenten onnodig veel tijd en energie steken in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen.

Dat schrijft de gemeentelijke koepelorganisatie aan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer. Die had op donderdag 15 maart 2018 een overleg over het naar gemeenten gedecentraliseerde sociaal domein.

Onhelder voor burgers
Een grote omissie bij het gecreëerde wettelijke kader voor de decentralisaties van 2015 doet zich volgens de VNG steeds duidelijker voelen. In 2014 stelt de VNG daar al voor te hebben gewaarschuwd. ‘We missen een heldere wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen en wettelijke kaders in de zorg. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier onlangs op aangedrongen. Door het ontbreken van een helder wettelijk kader zijn het maken van integraal beleid en een goede ketenbenadering moeilijk, is het voor burgers onhelder hoe er met hun gegevens wordt omgegaan, en gaat veel energie zitten in privacy-discussies en ad-hoc oplossingen’, aldus het VNG-bestuur. ‘We roepen kabinet en Kamer op om er voor te zorgen dat deze wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling er nu snel komt.’


Verkeerd signaal
Gemeenten maken zich ook zorgen over hoe het aangekondigde abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal uitpakken. De invoering van een vast abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen leidt volgens VNG tot een forse toename van de hulpvraag. En meer hulpvragen betekent ook een toename van de Wmo-uitgaven. Over de financiële randvoorwaarden zijn met het kabinet onlangs weliswaar afspraken gemaakt – onder meer dat gezamenlijk zal worden gekeken hoe volume-effecten van de maatregel beheersbaar kunnen worden gemaakt – maar veel wethouders blijven volgens de VNG ‘wel het gevoel houden dat van deze inkomensonafhankelijke ‘flat-rate’ een verkeerd signaal naar de burger uitgaat.’ Ze voorzien dat de beoogde omslag van verzekeringsdenken naar denken in termen van eigen kracht en burgerinitiatief daarmee onder druk komt te staan.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 12 2018

Bijlage: VNG - Opmerkingen voor Verzamel AO Wmo etc. d.d. 15 maart


Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info