Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Rotterdam beëindigt duizenden uitkeringen

De gemeente Rotterdam heeft afgelopen vier jaar zeker 8.800 uitkeringen beëindigd na rechtmatigheids- en fraudeonderzoeken. Dat maakt wethouder Maarten Struijvenberg (werk en inkomen, Leefbaar Rotterdam) bekend.

Pilot
In het kader van een pilot, werden vanaf 2014 jaarlijks 3.000 keer de rechtmatigheid van een bijstandsuitkering heronderzocht. Naar aanleiding van die controles, is de uitkering van 2.300 ontvangers beëindigd. De helft van hen ontvangt volgens Struijvenberg nog steeds geen bijstandsuitkering.


Informatieplicht
Na regulier rechtmatigheidsonderzoek en fraudeonderzoek werden 14.000 gevallen vastgesteld waarbij iemand een te hoge uitkering ontving, of helemaal geen recht op een bijstandsuitkering bleek te hebben. Naar aanleiding daarvan werden maar liefst 6.500 uitkeringen beëindigd in de laatste vier jaar. In 62% van de fraudegevallen had een bijstandsontvanger een te laag inkomen doorgegeven aan de sociale dienst. Ook werd de informatieplicht vaak niet nageleefd doordat ontvangers wijzigingen in de woon- of leefsituatie niet had doorgegeven aan de gemeente. Deze groep is goed voor 36% van de fraudegevallen.


Maatregel
In de laatste vier jaar legde de gemeente Rotterdam 11.754 keer een zogeheten maatregel (een korting op de uitkering) op. Het aantal opgelegde maatregelen nam tussen 2014 en 2017 met ongeveer 50% toe. In de meeste gevallen werden Rotterdammers op hun uitkering gekort omdat zij niet kwamen opdagen voor, of niet meewerkten aan afspraken over de re-integratie. Ook werd er vaak onvoldoende gesolliciteerd. Aan werkzoekenden werden laatste vier jaar bijna 8.000 boetes uitgeschreven en werden 1.800 waarschuwingen gegeven.


€ 86 miljoen bespaard
Rotterdam heeft het omvangrijkste bijstandsbestand van het land. Begin deze maand stond de teller op maar liefst 37.531 bijstandsgerechtigden. Met de controles en onderzoeken zegt Struijvenberg de afgelopen vier jaar € 86 miljoen te hebben bespaard.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 12 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info