Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Leerkracht worstelt met verborgen armoede in klas

In Nederland leeft één op de acht kinderen onder de armoedegrens. Leerkrachten in het basisonderwijs zien de ernst daarvan in, maar blijken in de praktijk grote moeite te hebben de omvang van armoede in de klas te duiden en te signaleren.

Maar liefst 80% van de leerkrachten meent dat een kind dat in armoede opgroeit minder kans heeft om een hoger opleidingsniveau te bereiken dan andere kinderen. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Jeugdeducatiefonds, Stichting Kinderpostzegels en ABN AMRO.

Leerkrachten onderkennen de ernstige situatie rond kinderen die onder de armoedegrens leven. Zeven op de tien leerkrachten (71%) zeggen echter grote moeite te hebben om armoede in hun klas te signaleren en zijn daardoor niet in staat om te anticiperen. Het percentage van de leerkrachten dat denkt armoede beter te kunnen signaleren als er een goede band is met de ouders is 84%. Dat blijkt in de praktijk lastig, want 81% van de leerkrachten geeft aan dat ouders hen vaak niet in vertrouwen nemen over hun armoede.

Taak voor gemeente en zichzelf
Verreweg de meeste leerkrachten (90%) vinden dat de gemeente veel meer kan doen bij het bestrijden van de gevolgen van armoede. Maar zij zien ook een taak voor zichzelf, in samenwerking met schoolbesturen. Denk daarbij aan de signaalfunctie en het doorverwijzen, maar ook het creëren van een veilige, vertrouwde en stimulerende omgeving voor kinderen.


Wat verder blijkt uit het onderzoek:

  • Scholen kunnen kinderen in armoede helpen door samenwerkingen aan te gaan met bedrijven en door activiteiten te organiseren (65%)
  • Er zijn volgens leerkrachten te veel verschillende partijen betrokken bij bestrijden van de gevolgen van armoede onder kinderen (61%)
  • De leerkracht heeft te weinig tijd om kinderen in armoede goed te kunnen helpen (57%).
Bron: Divosa

Week 15 2018

Bijlagen:
- Divosa - infographic armoede kinderen 2018
- ABN - input seminar armoede in de klas rapportage

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info