Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Kabinet moet bekendheid cliëntondersteuner vergroten

Het kabinet moet zorgbehoevenden actief wijzen op de mogelijkheid tot onafhankelijke cliëntondersteuning. Te weinig mensen weten dat een onafhankelijk persoon hen kan bijstaan bij de gesprekken met de gemeente of zorgaanbieder als zij een beroep doen op ondersteuning en/of zorg vanuit de Wmo of de Wet langdurige zorg (Wlz). De 55 miljoen euro die het kabinet heeft vrijgemaakt voor de onafhankelijk cliëntondersteuner moet hiervoor worden ingezet.

Stemming
Een voorstel hiertoe heeft D66-Kamerlid Vera Bergkamp donderdag 5 april jl. ingediend. Dinsdag 10 april 2018 wordt er over het voorstel gestemd, maar nu al is duidelijk dat het op een Kamermeerderheid kan rekenen. Regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie hebben hun steun al toegezegd.

Onvindbaar
De onafhankelijke cliëntondersteuner is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz). Uit diverse onderzoeken blijkt dat hulpbehoevenden niet weten dat ze daar een (gratis) beroep op kunnen doen, laat staan waar ze die cliëntondersteuner kunnen vinden. ‘Het is echt zaak dat het kabinet werk maakt van het vergroten van de bekendheid van de cliëntondersteuner’, aldus Bergkamp. Als dat nu niet wordt opgepakt, blijft die € 55 miljoen onaangeroerd op de plank liggen. Dat wil Bergkamp voorkomen.


Keukentafelgesprek
‘Sommige mensen zitten vast in de complexe zorgwereld of hebben plotseling ondersteuning of zorg nodig. Dan is het fijn dat er een cliëntondersteuner is die meedenkt. Bijvoorbeeld wat bij iemand past, welke keuzes er gemaakt moeten worden of hoe de mantelzorger ondersteund kan worden. Ook kan de cliëntondersteuner helpen bij het keukentafelgesprek of aanwezig zijn bij het gesprek met de indicatiesteller’, aldus Bergkamp.


Ouderen
In haar voorstel roept Bergkamp de regering op om met een plan van aanpak te komen. Daarbij vraagt het Kamerlid speciale aandacht voor specifieke doelgroepen als ouderen met een klein netwerk, jongeren en mensen met een licht verstandelijke beperking.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 15 2018

Bijlage: Bergkamp c.s. - Motie onafhankelijke cliëntondersteuner

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info