Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

UWV gaat tolken Participatiewet en Wmo regelen

Gemeenten hoeven straks geen tolken voor doven en slechthorenden meer te regelen in het kader van de Participatiewet en de Wmo. In plaats daarvan krijgt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) deze taak toebedeeld.

Dit blijkt uit een op dinsdag 27 maart jl. gepubliceerd conceptwetsvoorstel van het kabinet. De feitelijke uitvoering van de verplichting gebeurde al op landelijk niveau door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die hiervoor reeds het UWV inschakelde. Maar de VNG besloot dat vanaf 1 januari 2018 individuele gemeenten de verantwoordelijkheid moeten nemen voor het regelen van tolken.

Gezamenlijkheid
Het kabinet vindt het logisch het UWV aan te wijzen als uitvoerder. ‘Omdat de tolkvoorzieningen van het onderwijs- en werkdomein in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten ook op landelijk niveau gebeuren en er de wens is deze voorzieningen in gezamenlijkheid te organiseren, regelt dit wetsvoorstel dat ook de tolkvoorzieningen voor de Participatiewet en Wmo 2015 bij het UWV belegd worden.’


Het kabinet zegt daarbij ‘het belang van de mensen met een auditieve beperking voorop te stellen’. Onderzoeksbureau Significant adviseerde eerder al de voorzieningen te centraliseren. ‘Dit laatste kon rekenen op veel draagvlak bij zowel de auditief beperkten zelf als bij de tolken.’ Het kabinet stelt ‘de bestaande rechten van gebruikers zoveel mogelijk intact te houden’ met het wetsvoorstel.

Betalen uit Gemeentefonds
Gemeenten moeten wel blijven betalen voor de verantwoordelijkheid die wettelijk gezien op hun bord ligt. Voor de financiering wordt op termijn € 2,6 miljoen uit het Gemeentefonds gehaald. Er kan tot 24 april worden gereageerd op het conceptwetsvoorstel, waarna het kabinet definitief knopen zal doorhakken.


Bron: gemeente.nu

Week 15 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info