Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Overtreding privacyregels sociaal domein ‘beperkt’

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) ziet er geen heil in om aanvullende regels op te stellen voor gemeenten op gebied van privacy-waarborging binnen het sociaal domein.

Zelfredzaamheidsmatrices
Dat zegt De Jonge in een reactie op Kamervragen gesteld door Maarten Hijink en Nine Kooiman (beiden SP). Zij stelden vragen naar aanleiding van onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de registratie van persoonsgegevens bij het opstellen van zelfredzaamheidsmatrices door de gemeenten Nijmegen en Zaanstad. Uit dat onderzoek bleek dat beide gemeenten bij het beoordelen van hulpvragen irrelevante gegevens registreerden over de medische achtergrond en het strafrechtelijk verleden van cliënten.


Rapport AP bevat genoeg adviezen
Hijink en Kooiman wilden onder meer weten of De Jonge verdere acties gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat gemeenten zich aan hun zorgplicht in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zullen houden. Dat ziet De Jonge dus niet zitten. Volgens hem biedt het rapport van de AP genoeg adviezen en biedt ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voldoende handvatten aan gemeenten. De overtredingen van de privacyregels in Nijmegen en Zaanstad kwalificeert De Jonge als ‘beperkt’.


‘Lerende praktijk’
Ook laat De Jonge weten dat, wat hem betreft, er geen behoefte is aan specifiek op gemeenten gerichte privacyregels. Hij wil dat gemeenten hierin beleidsvrijheid behouden en vindt dat dit met ondersteuning door het rijk en de VNG moet worden overgelaten aan de ‘lerende praktijk’. Ook wijst De Jonge erop dat het niet aan hem is om op dit punt te handhaven maar aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bron: Binnenlands Bestuur

Week 15 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info