Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gemeenten willen miljoenen euro's extra voor jeugdhulp

Zestien gemeenten uit de Jeugdhulpregio Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. In een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stellen zij dat het objectieve verdeelmodel en de lastige toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz) hen in grote problemen brengt.

Compensatie
‘Dit heeft tot gevolg dat jongeren mogelijk niet meer de zorg krijgen die zij nodig hebben, of niet de juiste zorg’, schrijven de gemeenten in de brief aan De Jonge. De € 8,8 miljoen waarom de gemeenten vragen, betreft compensatie van de budgetkorting door invoering van het objectieve verdeelmodel. De gemeenten werden met deze korting geconfronteerd, nadat ze zelf € 21,5 miljoen extra hadden geïnvesteerd om vernieuwing van de jeugdzorg mogelijk te maken. De budgetkorting van € 8,8 miljoen over 2018 vangen de gemeenten uit eigen middelen op, over 2019 gaat dat niet meer.

Hervorming verdeelmodel

Voor de lange termijn wil de regio heroverweging van het objectieve verdeelmodel. Ook hameren ze op het belang van een betere afstemming tussen de Wlz en de Jeugdwet ‘om te voorkomen dat jongeren door afstemmingsproblemen tussen wal en schip vallen’.

Opbouw
In juli 2017 besloten de gemeenten extra te investeren in de jeugdhulp, omdat de vernieuwing niet van de grond kwam. Er werd in overleg met de jeugdhulpaanbieders besloten tot een aanpak van opbouw, ombouw en afbouw. Het betreft de opbouw van vernieuwende en integrale hulpvoorzieningen, de ombouw van bestaande naar nieuwe vormen ‘om uiteindelijk uit te komen tot de afbouw van onnodig kostbare jeugdhulpvoorzieningen’, aldus de gemeenten in hun brief.

Knelpunten
Daarnaast moest een aantal knelpunten worden opgelost, zoals het tekort aan zeer intensieve ambulante begeleiding, pleegzorg en gezinshuizen. De zestien regiogemeenten besloten € 21,5 miljoen uit eigen middelen toe te voegen aan het budget sociaal domein, om de transformatieopgaven te kunnen realiseren en de acute problemen op te lossen. Na die zomer van 2017 zagen de gemeenten zich geconfronteerd met de rijkskorting op het regionale budget van jaarlijks € 8,8 miljoen door de invoering van het objectief verdeelmodel.

Beperkte toegang Wlz
Bovenop de budgetkorting komen de problemen die worden veroorzaakt door de beperkte toegang tot de Wlz. Door verscherpte criteria die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hanteert voor de toegang van jongeren tot de Wlz, zien de gemeenten een grote toename van het beroep van jongeren met een licht verstandelijke beperking op de (verlengde) jeugdhulp. Deze jongeren worden door het CIZ niet toegelaten tot de Wlz, en vallen terug op de gemeenten. ‘Deze toename is eerder niet voorzien en is ook niet meegenomen in het rijksbudget’, aldus de zestien gemeenten. ‘Daarnaast doen meer jeugdigen een beroep op de jeugdhulp omdat zij geen aanspraak kunnen maken op de Wlz.’

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 15 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info