Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

UWV: Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag in 2017

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van maar liefst 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017. Onder die dertienduizend arbeidsbeperkten bevinden zich 8.400 Wajong’ers.

De herkeuring op arbeidsvermogen van de laatstgenoemde groep is afgelopen jaar bovendien afgerond. Uit die herbeoordelingen is gebleken dat iets minder dan de helft – 116.000 van de 240.000 Wajong’ers – over een zeker arbeidsvermogen beschikt. Sinds afgelopen jaar konden mensen voor het eerst zelf een aanvraag voor beschut werk bij het UWV indienen. Daarop volgde in 1.700 gevallen een positief advies.

Arbeidsmarktklimaat verbeterd
In 2017 werd er in 219.000 gevallen een WW-uitkering beëindigd nadat de uitkeringsgerechtigde een baan had gevonden. Dat is een toename van 21% ten opzichte van 2016. De uitstroom als gevolg van het bereiken van de maximum uitkeringsduur (162.300) nam flink af ten opzichte van 2016 (180.300). Een deel van de groep doet uiteindelijk een beroep op gemeenten voor een bijstandsuitkering. De WW-uitstroomcijfers duiden erop dat het arbeidsmarktklimaat flink is verbeterd.

Groeiende mismatch
Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, waarschuwt echter voor een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt waarvan vooral oudere werkzoekenden, langdurig werklozen en arbeidsbeperkten de dupe zijn. ‘Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn de belangrijkste oplossingen voor deze mismatch’, aldus Paling. Hij roept op tot een goede samenwerking tussen centrumgemeenten in arbeidsmarktregio’s en werkgevers. ‘Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen’.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 17 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info