Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW (Algemene Ouderdomswet) zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde (Werkloosheidswet) die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt. Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Naast de WW-gerechtigden zijn ook gerechtigden in de Inkomensvoorziening Oudere Werknemers (IOW), Ziektewetuitkering (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 

Dit laat onverlet dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd vrij staat actief naar werk te zoeken.

Bron: Rijksoverheid

Week 19 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info