Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Verdeelmodellen sociaal domein herzien

Er is voldoende aanleiding om de verdeelmodellen in het gemeentelijk sociaal domein te herzien. En hoogstwaarschijnlijk moet dat over een paar jaar nog een keer gebeuren. Dat komt uit onderzoek naar de mogelijke tegenstrijdigheden tussen de verdeling van middelen en de uitvoering.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de eindrapportage van bureau Andersson Elffers Felix (AEF) gisteren aan de Tweede Kamer aangeboden. Ze liet kwalitatief onderzoeken hoe de middelen voor gemeenten in het sociaal domein verdeeld zijn, naar aanleiding van de toezegging van haar voorganger Plasterk om het verdeelmodel te herzien.

De geldstromen van de drie afzonderlijke wetten Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet zijn gebundeld in de Integratie-uitkering Sociaal domein (IU-SD). De verdeelmodellen in de IU-SD waren de afgelopen jaren een belangrijk onderwerp van gesprek in relatie tot tekorten van gemeenten. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de huidige verdeelmodellen discrepanties bevatten die voldoende aanleiding geven voor herziening.

Vervolgstappen
Het kabinet gaat half mei in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de noodzakelijke vervolgstappen en de gewenste aanpak. De uitkomst daarvan wordt voor komende zomer verwacht. Gezien de transformatie in het sociale domein verwachten de onderzoekers dat het nodig is om over een aantal jaar opnieuw de verdeelmodellen te herijken. 

Kennisniveau
Ook worden aanbevelingen gedaan om het kennisniveau over verdeelmodellen in gemeenten te verbeteren. In het rapport ‘Zoeken naar balans’ kunnen gemeenten de eerste stap hiervoor vinden: een beschrijving van alle relevante verdeelmodellen en een inleiding op de financiële verhoudingswet. 

Bron: Gemeente.nu

Week 19 2018

Bijlage:  Rijksoverheid - Zoeken naar balans

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info