Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vakbond: ‘750 miljoen nodig voor Jeugdzorg’

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderschat volgens de FNV de tekorten die gemeenten hebben op de jeugdzorg. De vakbond stelt dat er 750 miljoen euro nodig is om de jeugdzorg weer gezond te maken. ‘Minimaal.’ ‘Sinds de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten in 2015 is het aantal keer jeugdhulp gestegen met 39.000 jongeren naar 405.000. Tegelijkertijd is het budget voor jeugdzorg tijdens de invoering van de Jeugdwet verminderd met 450 miljoen euro.

Waar Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de jeugdzorgleden al die tijd voor waarschuwen, gebeurt. Kinderen én de jeugdzorgwerkers betalen de rekening van dit overheidsbesluit’, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Want behalve dat de aanbestedingen in de jeugdzorg zorgen voor een ‘ratrace’ tussen aanbieders, maakt de torenhoge werkdruk in de jeugdzorg de sector tot volgens haar burn-out sector nummer één.

Zorgzwaarte
Deze week (week 18 2018) gepresenteerde CBS-cijfers lieten in 2017 een flinke stijging in de vraag naar jeugdzorg zien. De toename van het aantal keer jeugdhulp komt voornamelijk door jeugdhulptrajecten die worden uitgevoerd door het wijk- of buurtteam. Uit de cijfers blijkt dat dit van 64.000 in 2016 is gegroeid naar 85.000 in 2017. Van der Aar: ‘Het doel van de nieuwe Jeugdwet was om problemen eerder te signaleren door ‘dichter op de zorgvrager’ te zitten in wijkteams. Dus logischerwijs komen er ook meer problemen boven water. Daarom hadden gemeenten nooit akkoord moeten gaan met overheveling van taken in combinatie met een bezuiniging van 15% op jeugdzorg. Al in september 2017 werd dit pijnlijk duidelijk toen bij de helft van de gemeenten de jeugdzorggeldpotjes leeg waren, terwijl de zorgvraag en –zwaarte juist steeg bij driekwart van de gemeenten.’ 

Zoethoudertje
FNV Zorg & Welzijn heeft becijferd dat er minimaal €750 miljoen nodig is om de situatie in de jeugdzorg weer gezond te maken. Dat is het bezuinigde budget van €450 miljoen, plus €300 miljoen extra om de toename van de jeugdzorgvraag aan te kunnen. ‘Dat staat in schril contrast met de €108 miljoen die minister De Jonge op maandag 16 april toezegde’, aldus Van der Aar: ‘Die €108 miljoen is een druppel op de gloeiende plaat, een zoethoudertje. Hetzelfde geldt voor de eenmalige €200 miljoen waar gemeenten een beroep op kunnen doen om tekorten in te lopen. Maar dit gaat de situatie in de jeugdzorg niet redden. Een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget is écht nodig.’

Kindvriendelijke acties
Jeugdzorgwerkers van FNV Zorg & Welzijn uit heel Nederland verzamelen zich op maandag 14 mei om de ernstige situatie in de jeugdzorg te bespreken. Volgens Van der Aar is de tijd van het enkel aanbieden van petities en alarmbrieven aan het ministerie voorbij. ‘Wij sluiten kindvriendelijke acties in de toekomst dan ook niet uit.’

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 19 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info