Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

UWV heeft kwart budget niet benut

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft een kwart van zijn beschikbare budget van 206 miljoen euro niet benut. Dat staat weliswaar in het jaarverslag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), maar niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering aan een baan te helpen of aan het werk te houden.

Minder re-integratietrajecten
Dat stelt de Algemene Rekenkamer in zijn onderzoek naar het jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het ministerie van SZW. Het ministerie legt in zijn jaarverslag geen relatie tussen de uitgaven en de resultaten van het re-integratiebudget, constateert de Algemene Rekenkamer. ‘Zo laat de minister van SZW niet zien dat de lagere uitgaven aan re-integratie in 2017 ervoor hebben gezorgd dat UWV minder re-integratietrajecten en werkvoorzieningen heeft ingekocht dan beoogd. Het parlement moet nu zelf de relatie leggen tussen financiële informatie in het jaarverslag van het Ministerie van SZW en de financiële informatie en beleidsinformatie in het jaarverslag van UWV.’ Het UWV heeft voor € 150 miljoen re-integratietrajecten en werkvoorzieningen ingekocht. Dat is veel minder dan beoogd.

Invloed
De financiële cijfers in het jaarverslag van UWV en de financiële cijfers in het jaarverslag van het ministerie van SZW sluiten niet op elkaar aan. Het Algemene Rekenkamer adviseert het ministerie om in zijn jaarverslag de relatie te leggen tussen de uitgaven aan re-integratie aan de ene kant en het aantal ingekochte re-integratietrajecten en werkvoorzieningen door de UWV aan de andere kant. Pas dan heeft de Tweede Kamer voldoende inzicht en kan het parlement ‘invloed uitoefenen op de toereikendheid van de totale uitgaven voor re-integratie in relatie tot de doelstellingen’.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 21 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info