Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Gemeenten negatief over wetsvoorstel sociale huur

Een wetsvoorstel van GroenLinks, Socialistische Partij (SP) en Partij van de Arbeid (PvdA) om de daling van de voorraad sociale huurwoningen te stoppen, kan niet op de sympathie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) rekenen. Gemeenten willen zelf zeggenschap houden over hun woningbeleid.

Vrijheid behouden
De VNG schrijft in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, Democraten 66) dat zij vindt dat elke gemeente de vrijheid moet behouden om over de eigen woningvoorraad te gaan. Zo wordt er gewezen op scenario’s als krimp, een hogere behoefte aan woningen in het middenhuursegment of gewenste regionale spreiding, waarbij het gemeenten volgens de VNG vrij moet staan om hun goedkeuring te verlenen aan de verkoop of sloop van sociale huurwoningen. 

Meer inmenging minister
De door de linkse partijen voorgestelde wet zou volgens de VNG ook de mogelijkheden tot lokale samenwerking te zeer beperken omdat het aantal sociale huurwoningen niet meer zou mogen afnemen. Daarnaast zitten gemeenten niet te wachten op meer inmenging van de minister van Binnenlandse Zaken, die volgens het wetsvoorstel uitzonderingen zou kunnen verlenen. Volgens de VNG is het ook onduidelijk welke gemeenten voor zo’n uitzondering in aanmerking komen en wat vervolgens de criteria voor een uitzondering zijn. 

Gemeenteraadsverkiezingen
GroenLinks, SP en PvdA dienden het wetsvoorstel een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart in. De partijen vrezen dat er komende jaren tussen de 65.000 en 300.000 sociale huurwoningen zullen verdwijnen. Met het voorstel gaat de linkse oppositie tegen het regeringsbeleid in; coalitiepartijen Volkspartij voor Vrijheid en Democraten (VVD), Christen-Democratisch Appél (CDA), D66 en ChristenUnie hebben juist voorgenomen om meer in te zetten op het middenhuursegment ten koste van de voorraad sociale huurwoningen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Week 21 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info