Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In het rapport Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

n ons land hebben vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders genoemd, helaas nog steeds grote moeite om aan betaald werk te komen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat twee-en-een-half jaar na hun komst niet meer dan 11% betaald werk heeft gevonden.

Het belang van onderwijs, samenwerking en continuïteit
Uit het rapport blijkt onder meer dat de combinatie van taal, onderwijs en werk belangrijk is bij het begeleiden van vluchtelingen naar werk. Ook continuïteit van ondersteuning draagt bij aan het krijgen van betaald werk. Daarnaast zorgt goede samenwerking met werkgevers ervoor dat statushouders bij hen in beeld komen. De regiocoördinatoren van het project Screening en matching vergunninghouders leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Dit netwerk fungeert op de schaal van de arbeidsmarktregio’s én staat in verbinding met een landelijk netwerk van relevante partners. Hierdoor kunnen de regiocoördinatoren snel schakelen met landelijke en bovenregionale initiatieven én kan lokaal maatwerk worden geleverd.

Bron: Divosa
Week 23 2018
Bijlage:
SER Vluchtelingen en Werk

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info